Algemene voorwaarden
‘be the fibre’-webshop


1. Identiteit van de verkoper:
Wij zijn:
Wereld Missie Hulp vzw (hierna ‘be the fibre’)
Provinciesteenweg 400
2530 BOECHOUT (België)
E-mailadres:[email protected]
Telefoonnummer: +32 (0) 3 454 14 15
Ondernemingsnummer: 428.955.774
BTW-nummer: BE0428 955 774
Bankrekeningnummer: BE21 7331 5220 0003


2. Toepasselijkheid en Voorwaarden Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

2.1. Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van be the fibre en van de gebruikers van de ‘be the fibre’-webshop m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website aanbieden.

Voordat u de knop “Bestelling afronden” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Als u gebruik maakt van de ‘be the fibre’-webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling.
Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en be the fibre. Andere voorwaarden gelden enkel als zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Be the fibre kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

2.2. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

3. Sluiten van een overeenkomst:

3.1. De presentatie van onze producten in de ‘be the fibre’-webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Je bestelling is compleet zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 4).

3.2. De bestelprocedure in de ‘be the fibre’-webshop bestaat uit de volgende stappen:

* U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze in een elektronisch winkelwagen verzamelen door het aanklikken van de knop "In de winkelwagen". Vanuit de winkelwagen gaat u naar de kassa door het aanklikken van de knop “Bestelling afronden”.

* Vervolgens kan u de bestelling afronden als gast of kan u zich registreren. Bij het registreren als gebruiker van de ‘be the fibre’-webshop, wordt u gevraagd een account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.

* In de volgende stap kiest u de wijze van levering. U kunt uw bestelling gratis afhalen in een ‘be the fibre'-winkel van uw keuze. U kunt ook kiezen voor een thuislevering via één van onze levering diensten. Bij een bestelling onder €50 kunnen de verzendkosten variëren van het land van bestemming en het pakketgewicht. Wij informeren jouw voorafgaand aan jouw bestelling steeds over de concrete verzendkosten van jouw bestelling. Bij een bestelling boven €50, is uw verzending gratis.

* Tenslotte kiest u de gewenste betalingmethode en geeft u de betalingsinformatie in. U dient de Algemene Voorwaarden te aanvaarden door de checkbox aan te vinken. Door aanklikken van de knop “Kopen en betalen” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider (zie.punt 6). Zolang u deze knop niet heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling wijzigen.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Kopen en betalen” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug in uw persoonlijke account op voorwaarde dat u zichzelf geregistreerd hebt.
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangst-bevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

3.3. Be the fibre heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.: * bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 4); * bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de ‘be the fibre’-webshop; * bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant; * bij overmacht; * wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

4. Beschikbaarheid aangeboden producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet meer beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt hierover onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 7).

5. Levering:

5.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de ‘be the fibre’-webshop de levering toestaat, nl. België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Frankrijk.

5.2. U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: afhaling in een ‘be the fibre-winkel’ of thuislevering.

Afhaling in een ‘be the fibre-winkel’: U kunt uw bestelling gratis laten leveren in een ‘be the fibre’-winkel te Boechout (België) en deze zelf ophalen binnen tien kalenderdagen nadat u door ons per e-mail werd verwittigd dat uw bestelling klaar staat. Indien u uw bestelling niet komt afhalen, sturen wij u een allerlaatste aanmaning waarbij u nogmaals een termijn van 5 kalenderdagen krijgt om uw bestelling af te halen. Bij niet-afhaling van de bestelling binnen deze aanvullende termijn beschouwen wij, behoudens een afwijkend schriftelijk akkoord, de koopovereenkomst als geannuleerd door u en zullen wij u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen de 30 dagen. Ter vergoeding voor onze administratiekost houden wij in dit geval een bedrag van €10 in op de terugbetaling van het aankoopbedrag.

Levering naar een adres: Voor klanten in België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland of Frankrijk:
Bij een bestelling onder €50 kunnen de verzendkosten voor een thuislevering variëren van het land van bestemming en het pakketgewicht. Wij informeren jouw voorafgaand aan jouw bestelling steeds over de concrete verzendkosten van jouw bestelling.

In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Kopen en betalen” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.
Voor klanten in andere landen is een levering niet mogelijk.

5.3. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

5.4. Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer binnen twee werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn (voor klanten in andere landen dan België en het Groothertogdom Luxemburg kan de levertermijn afwijken). Als uw bestelling een gepersonaliseerd item bevat, kan de levertermijn langer zijn dan 5 werkdagen. U kunt de status van uw bestelling opvolgen via uw account in “Mijn account”. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde bevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst via [email protected] of telefonisch op 03/454.14.15. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 30 dagen.

5.5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport (zie punt 7 i.v.m. retourbeleid).

5.6. Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst. Dit geldt niet voor gepersonaliseerde artikelen. Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u uw bestelling binnen 30 dagen kosteloos terugsturen en betalen wij de aankoopprijs terug (zie punt 7 i.v.m. retourbeleid).

6. Prijs en betaling:

6.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Be the fibre behoudt het recht om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de ‘be the fibre’-webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

6.2. Wij rekenen verzendkosten aan voor de levering van een bestelling onder €50. Deze verzendkosten kunnen variëren van het land van bestemming en het pakketgewicht. Wij informeren jouw voorafgaand aan jouw bestelling steeds over de concrete verzendkosten van jouw bestelling.

De levering van een bestelling boven €50 en levering in de ‘be the fibre’-winkel te Boechout is gratis (zie punt 5).

6.3. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de ‘be the fibre’-webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht om bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.
Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van de desbetreffende betalingsprovider. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen worden beveiligd via een SSL (Secure Socket Layer)-certificaat (zie FAQ voor meer uitleg). Wij verwijzen ook naar ons Privacybeleid.

7. Garantie:

7.1. Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het item tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

7.2. Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij be the fibre heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

7.3. In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:
* voor normale slijtage van het product
* bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met      doel waarvoor het ontworpen werd
* bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
* bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
* indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door be the fibre aangewezen    derde
* bij commercieel gebruik.

8. Aansprakelijkheid:

8.1. Gebruik van de ‘be the fibre-webshop’:
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Be the fibre levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal be the fibre de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Be the fibre kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via [email protected].

Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.
Be the fibre is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Be the fibre geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Be the fibre kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Be the fibre verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Be the fibre raadt u bijgevolg expliciet aan om de algemene voorwaarden en de privacy policy van de websites of pagina’s van derden door te nemen.

8.2. Algemeen over de aansprakelijkheid van be the fibre:
Be the fibre is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van be the fibre is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

8.3. Gebruik van materiaal van de ‘be the fibre’-webshop:
Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van be the fibre kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

9. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

9.1. Wij hebben de be the fibre webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de klant. De volledige inhoud van de ‘be the fibre’-webshop (teksten, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties, onze communicatie en software enz.) is eigendom van be the fibre of van externe partners en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door be the fibre.

De klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

9.2. Alle in de webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van be the fibre, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van be the fibre. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

10. Herroepingsrecht:

10.1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst kosteloos te herroepen. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier kopiëren naar een e-mail, invullen en doormailen naar [email protected]. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

10.2. Modelformulier voor herroeping:
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
– Aan Wereld Missie Hulp vzw - ‘be the fibre’ - Provinciesteenweg 400, 2530 BOECHOUT (België) - [email protected]:
– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van      de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) – Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

10.3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om uw herroeping te verzenden en binnen te brengen bij een postkantoor van Bpost voordat de termijn is verstreken.

U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar be the fibre, Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout, België. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

10.4. De terugzending is gratis indien u de daartoe bestemde retoursticker gebruikt die u online kan terugvinden. Gebruikt u deze retoursticker niet, dan draagt u de verzendkosten. U bent aansprakelijk voor de terugzending van de goederen.

10.5. Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

10.6. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. U mag de producten enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in de winkel gebruikelijk is, maar mogen niet gedragen zijn. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt be the fibre zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde producten moeten voorzien van de originele prijskaartjes en labels en bij voorkeur in de originele verpakking.

10.7. Herroeping geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens de klantspecificaties werden geproduceerd, noch voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiënische redenen (bijv. ondergoed, badkleding...).

11. Retourbeleid:

11.1. Onverminderd en ter aanvulling van uw recht op herroeping (zie punt 9) stellen wij u in de gelegenheid om de bij ons bestelde producten terug te sturen binnen een aanvullende termijn van 16 dagen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op het einde van de herroepingstermijn zoals bepaald in punt 9.

Mits de originele prijskaartjes nog aan de producten zijn bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 16 kalenderdagen na het einde van de herroepingstermijn ervan terugsturen.

11.2. Voor klanten in België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Frankrijk:
U kunt de producten gratis terugbrengen naar de ‘be the fibre-winkel’ te Boechout. U kunt ook een gratis retourzending doen door middel van het retourdocument dat u online gratis kunt opvragen.

Bij retour via een ‘be the fibre-winkel’ dient u de producten samen met een afdruk van uw bestelling aan de kassa aan te bieden. U kunt de producten ruilen, een tegoedbon voor de waarde ervan bekomen of de prijs van de teruggebrachte producten laten terugbetalen d.m.v. terugpinnen op je bankkaart, uitgezonderd de initieel door u betaalde verzendkosten ( niet van toepassing wanneer u de goederen zelf hebt opgehaald in een ‘Be the fibre-winkel’). Opgelet: er wordt in geen enkel geval cash teruggegeven in onze winkels! Soldenartikelen kunnen enkel geruild worden.

De retour per post is gratis indien u de daartoe bestemde retoursticker gebruikt die aan u werd afgeleverd. Gebruikt u deze retoursticker niet, dan draagt u de verzendkosten. Verpak de artikelen in de originele verpakking, plak het retourlabel (dat je online kan opvragen) op het retourpakket en breng je retourzending naar een postkantoor van Bpost. Wij zullen u binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen, uitgezonderd de door u betaalde verzendkosten (niet van toepassing wanneer u de goederen zelf hebt opgehaald in een ‘be the fibre’-winkel).

11.3. Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

11.4. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Bij producten voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt het voorgaande alleen voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend. Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de klant. Wij sturen deze producten naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

11.5. Artikel 10 geldt niet voor producten die geïndividualiseerd zijn of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd of de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

12. Privacy:

Be the fibre erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder in onze privacy policy onder “Privacy ”. Bij het gebruik van de ‘be the fibre’-webshop aanvaardt de klant dit privacybeleid. Door online in de ‘be the fibre’-webshop te bestellen, geeft de klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden via [email protected].

13. Deelbaarheid:

Telkens wanneer dit mogelijk is, zal elke bepaling van deze gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd op een manier dat deze uitwerking heeft en geldig is ingevolge het toepasselijk recht. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden echter als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niettemin volledig van kracht blijven en zal de niet-afdwingbare bepaling worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling.

14. Klachten:

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via [email protected]. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument voor een buitengerechtelijke regeling van het geschil terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Zij zijn bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

15. Toepasselijk recht & geschillen:

Behoudens het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.), is op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

16. Contactgegevens:

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij onze klantendienst.
Mail naar [email protected].

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 7 augustus 2020.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Gaat u daarmee akkoord? Ja Nee Meer over cookies »