Herroepingsrecht:

 

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst kosteloos te herroepen. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het formulier dat hieronder staat, kopiëren naar een e-mail, invullen en doormailen naar [email protected]. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 

Modelformulier voor herroeping:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan Wereld Missie Hulp vzw - ‘be the fibre’

Provinciesteenweg 400

2530 BOECHOUT

België

[email protected]

 

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen

(*) – Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je het product fysiek in bezit hebt genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om jouw herroeping te verzenden en binnen te brengen bij een postkantoor van Bpost voordat de termijn is verstreken.

Je dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je de beslissing nam de overeenkomst te herroepen en aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar:

 

be the fibre

Provinciesteenweg 400

2530 Boechout

België

 

Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstreken is.

 

De terugzending is gratis indien je de daartoe bestemde retoursticker gebruikt die online terug te vinden is. Gebruikt je deze retoursticker niet, dan draag je de verzendkosten. Jij bent aansprakelijk voor de terugzending van de goederen. Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van jouw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee je de bestelling betaald heeft. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of je hebt aangetoond dat de producten zijn teruggezonden

 

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat je zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Je mag de producten enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in de winkel gebruikelijk is, maar mogen niet gedragen zijn. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt be the fibre zich het recht voor om van jou een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde producten moeten voorzien van de originele prijskaartjes en labels en bij voorkeur in de originele verpakking.

 

Herroeping geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens de klantspecificaties werden geproduceerd, noch voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiënische redenen (bijv. ondergoed, badkleding...).

 

Retourbeleid

 

Onverminderd en ter aanvulling van jouw recht op herroeping, stellen wij jein de gelegenheid om de bij ons bestelde producten terug te sturen binnen een aanvullende termijn van 16 dagen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op het einde van de herroepingstermijn. Mits de originele prijskaartjes nog aan de producten zijn bevestigd, kan je alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 16 kalenderdagen na het einde van de herroepingstermijn ervan terugsturen.

 

Voor klanten in België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Frankrijk: Je kan de producten gratis terugbrengen naar de ‘be the fibre-winkel’ te Boechout of je kan een gratis retourzending doen door middel van het retourdocument dat online gratis ter beschikking wordt gesteld.

 

Bij retour via een ‘be the fibre-winkel’ dien je de producten samen met een afdruk van jouw bestelling aan de kassa aan te bieden. Je kan de producten ruilen, een tegoedbon voor de waarde ervan bekomen of de prijs van de teruggebrachte producten laten terugbetalen d.m.v. terugpinnen op je bankkaart, uitgezonderd de initieel door jou betaalde verzendkosten ( niet van toepassing wanneer je de goederen zelf hebt opgehaald in een ‘Be the fibre-winkel’). Opgelet: er wordt in geen enkel geval cash teruggegeven in onze winkels!

 

Soldenartikelen kunnen enkel geruild worden. De retour per post is gratis indien je de daartoe bestemde retoursticker gebruikt die aan jou werd afgeleverd. Gebruik je deze retoursticker niet, dan draagt je zelf de verzendkosten.

 

Verpak de artikelen in de originele verpakking, plak het retourlabel (dat je online kan opvragen) op het retourpakket en breng je retourzending naar een postkantoor van Bpost. Wij zullen u binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen, uitgezonderd de door jou betaalde verzendkosten.

 

Indien je een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan jou het verschil tussen het door jou betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die je niet terugstuurt.

 

Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Bij producten voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt het voorgaande alleen voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend. Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de klant. Wij sturen deze producten naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Gaat u daarmee akkoord? Ja Nee Meer over cookies »